Skip to main content

Digital Specialist

Trnava, Trnava - Explore location IT & Digital Solutions Full time

Job description

Company description

IKEA Industry je medzinárodná priemyselná skupina, ktorá bola založená v roku 1991 spoločnosťou IKEA a zameriava sa na výrobu a distribúciu nábytku. IKEA Industry je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, v ktorej môže každý prispieť svojím nápadom či názorom. Sme si vedomí toho, že naši ľudia sú cennou devízou, bez ktorej by tento rozvoj nebol možný. Vytvárame pracovné podmienky, umožňujúce zamestnancom neustály rozvoj.


Job description

Popis práce:

 • Inštalovať a aktualizovať softvérové vybavenie na základe platnej licencie.
 • Správa SW používaných v rámci IKEA (dochádzkový systém, mzdový systém, vážny systém, kamerový systém, výrobné systémy a pod.).
 • Zodpovedať za archiváciu a zálohovanie údajov z centrálneho servera (najmä proti výpadku elektrickej energie, proti strate a nepredvídateľným udalostiam).
 • Zabezpečovať ochranu a správu firemnej siete, komunikovať s providerom, zodpovedať za ochranu informačného systému, zabezpečovať connectivitu.
 • Zabezpečovať nákup, obnovu a výmenu spotrebného materiálu pre výpočtovú techniku (CD, DVD, tonery do tlačiarní, telefóny, mobil. telefóny a pod.).
 • Prideľovať elektronické adresy, správa Active directory, riešenie HW a SW problémov koncových užívateľov.
 • Administrovať celý IS a ochranu dát v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Komunikovať s dodávateľmi, vypracovávať dopyty a vyhodnocovať cenové ponuky.
 • Operatívne riešiť otázky a problémy týkajúce sa oblasti zodpovednosti, poskytovať podporu pri ich riešení a predkladať návrhy na zlepšenie procesov.
 • Orientácia v BI (Business intelligence – QlikView) a práca s dátami (kalkulácie).
 • Riadiť a koordinovať všetky činnosti v rámci zvereného úseku v súlade so stanovenými cieľmi.
 • Zabezpečiť efektívnosť informačných technológií (IT), ktoré podporujú všetky obchodné procesy IKEA, prostredníctvom udržiavania, rozvoja a podpory spoľahlivých, jasných a efektívnych riešení IT.
 • Plánovať, rozvíjať a implementovať vízie, stratégie a ciele spoločnosti v rámci zvereného úseku, zabezpečovať tréning v oblasti IT pre konečného užívateľa.
 • Sledovať a kontrolovať procesy v rámci zvereného úseku s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov.
 • Komunikovať a zabezpečovať efektívnu spoluprácu v rámci úseku i mimo neho za účelom dosahovania stanovených cieľov.
 • Uplatňovať systematické metódy pri zlepšovaní procesov a riešení problémov.

Qualification

Očakávané zručnosti:

 • Znalosť Microsoft Office, Microsoft Windows, Microsoft Windows Server.
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni B1/B2.
 • Znalosť IT servisu, procesy, nástroje, postupy a pokyny.
 • Znalosť softvéru, hardvéru, IP sietí a hlasovej komunikácie.
 • Orientácia v BI (Business intelligence – QlikView) a práca s dátami.
 • Schopnosť pracovať samostatne, proaktívne a vždy byť ochotný pomôcť.
 • Zodpovednosť za svoju prácu, zverené hodnoty a informácie.
 • Orientácia na detail, precíznosť.

Vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa – technické zameranie výhodou.
 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou – technické zameranie.
 • Min. 3 roky praxe vo výrobnej spoločnosti.

More Information

Miesto práce: Trnava, Majcichov.

Nástupný plat: od 1500 EUR podľa skúseností kandidáta.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • 13-ty plat (1 plat navyše v priebehu aktuálneho finančného roka),
 • 5 dní dovolenky navyše,
 • výhodné stravovanie priamo v závode,
 • príspevok do penzijného fondu,
 • príplatky, jubilejné odmeny,
 • fremná posilňovňa a iné.